Явление V

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!».
Бобчинский и Добчинский проталкиваются.

Sceno V

Multo da gastoj en nigraj surtutoj kaj frakoj aliras antaŭe al la mano de Anna Andrejevna, dirante: «Anna Andrejevna!» poste al Marja Antonovna, dirante: «Marja Antonovna!»
Bobĉinskij kaj Dobĉinskij sin trapuŝas.

Бобчинский. Имею честь поздравить! Bobĉinskij. Mi havas la honoron gratuli!
Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить! Dobĉinskij. Anton Antonoviĉ! Mi havas la honoron gratuli.
Бобчинский. С благополучным происшествием! Bobĉinskij. Ni gratulas pro la feliĉa fariĝo!
Добчинский. Анна Андреевна! Dobĉinskij. Anna Andrejevna!
Бобчинский. Анна Андреевна! Bobĉinskij. Anna Andrejevna!

Оба подходят в одно и то же время и сталкиваются лбами.

Ambaŭ aliras samtempe kaj kunpuŝiĝas per la fruntoj.

Добчинский. Марья Антоновна! (Подходит к ручке). Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастии, в золотом платье и ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время. Dobĉinskij. Marja Antonovna! (Kisas ŝian manon). Mi havas la honoron gratuli. Vi havos grandan, grandan bonstaton, vi portos oran veston kaj vi manĝos diversajn delikatajn supojn, tre amuze vi pasigos la tempon...
Бобчинский (перебивая). Марья Антоновна, имею честь поздравить! Да бог вам всякого богатства, червонцев и сынка–с этакого маленького, вон энтакого–с (показывает рукою), что можно было на ладонку посадить, да–с!  Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!.. Bobĉinskij (interrompante). Marja Antonovna, mi havas la honoron gratuli! Dio donu al vi ĉiuspecan riĉecon, multe da mono kaj fileton tian malgrandan, jen tian! (Montras per la mano). Ke oni povu sidigi lin sur la manplaton, jes! Ĉiam la bubeto krias: ŭa! ŭa! ŭa!