Явление III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Sceno III

La samaj, Ammos Fjodoroviĉ, Artemij Filippoviĉ, poste Rastakovskij.

Аммос Федорович (еще в дверях). Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастие? Ammos Fjodoroviĉ (ankoraŭ en la pordo). Ĉu mi povas kredi al la famo, Anton Antonoviĉ? La sorto sendis al vi eksterordinaran feliĉon?
Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. (Подходит к ручке Анны Андреевны). Анна Андреевна! (Подходя к ручке Марьи Антоновны). Марья Антоновна! Artemij Filippoviĉ. Mi havas la honoron gratuli vin pro la eksterordinara feliĉo. Mi kore ekĝojis, kiam mi aŭdis. (Li kisas la manon de Anna Andrejevna). Anna Andrejevna! (Kisante la manon de Marja Antonovna). Marja Antonovna!
Растаковский (входит). Антона Антоновича поздравляю. Да продлит бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное внучат и правнучат! Анна Андреевна! (Подходит к ручке Анны Андреевны). Марья Антоновна! (Подходит к ручке Марьи Антоновны). Rastakovskij (eniras). Al Anton Antonoviĉ mian gratulon! Dio longigu vian vivon kaj la vivon de la nova paro kaj Li donu al vi idaron grandnombran, nepojn kaj pranepojn! Anna Andrejevna! (Kisas la manon de Anna Andrejevna). Marja Antonovna! (Kisas la manon de Marja Antonovna).