Явление XV

Те же и городничий впопыхах.

Sceno XV

La samaj kaj la urbestro, enkuras, malfacile spirante.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите! Urbestro. Ekscelenco! Ne pereigu min!
Хлестаков. Что с вами? Ĥlestakov. Kio estas al vi?
Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер–офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей–богу, врет. Она сама себя высекла. Urbestro. Ĵus la komercistoj plendis al via ekscelenco. Mi certigas vin per mia honoro, ne estas vera eĉ duono de tio, kion ili diras. Ili mem trompas kaj prifriponas la popolon. La suboficiredzino mensogis ankaŭ al vi, kvazaŭ mi ŝin elvergis; ŝi mensogas, per Dio, ŝi mensogas. Ŝi mem sin elvergis.
Хлестаков. Провались унтер–офицерша — мне не до нее! Ĥlestakov. Al la diablo la suboficiredzinon; ne pri ŝi mi nun pensas!
Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны… им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил. Urbestro. Ne kredu, ne kredu! Ili estas tiaj mensogistoj... al ili eĉ malgranda infano ne kredas. Ili jam en la tuta urbo estas konataj kiel mensogistoj. Kaj pri friponeco mi kuraĝas raporti al vi: ili estas tiaj friponoj, kiajn la mondo neniam ankoraŭ naskis.
Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери. Anna Andrejevna. Ĉu vi scias, kian grandan honoron faras al ni Ivan Aleksandroviĉ? Li petas la manon de nia filino.
Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее. Urbestro. Haltu, haltu!.. Vi freneziĝis, mia kara! Ne koleru, via generala moŝto, — ŝi havas ne tute normalan cerbon: tia sama estis ankaŭ ŝia patrino.
Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен. Ĥlestakov. Sed mi efektive petas la manon. Mi enamiĝis.
Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство! Urbestro. Mi ne povas kredi, via generala moŝto!
Анна Андреевна. Да когда говорят тебе? Anna Andrejevna. Sed oni ja diras al vi!
Хлестаков. Я не шутя вам говорю… Я могу от любви свихнуть с ума. Ĥlestakov. Mi diras al vi senŝerce... Mi povas freneziĝi de amo.
Городничий. Не смею верить, не достоин такой чести. Urbestro. Mi ne arogas al mi kredi, mi ne valoras tian honoron.
Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов… Ĥlestakov. Sed se vi ne konsentos doni al mi la manon de Marja Antonovna, tiam mi estas preta fari diablo scias kion...
Городничий. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство! Urbestro. Mi ne povas kredi: plaĉas al vi ŝerci, via generala moŝto!
Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют? Anna Andrejevna. Ha, kia ŝtipo, efektive! Sed se oni ripetas al vi?
Городничий. Не могу верить. Urbestro. Mi ne povas kredi.
Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут. Ĥlestakov. Donu, donu! Mi estas homo furioza, mi decidiĝos al ĉio: kiam mi min pafmortigos, oni vin transdonos al la juĝo.
Городничий. Ах, боже мой! Я, ей–ей,  не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь… я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал. Urbestro. Ha, mia Dio! Mi, per Dio, ne estas kulpa, nek anime, nek korpe! Ne volu koleri! Volu agi tiel, kiel plaĉas al via afabla moŝto! Kredu al mi, en mia kapo nun estas... Mi eĉ mem ne scias, kio fariĝas. Mi fariĝis nun tia malsaĝulo, kia mi neniam ankoraŭ estis.
Анна Андреевна. Ну, благословляй! Anna Andrejevna. Nu, benu!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Ĥlestakov aliras kun Marja Antonovna.

Городничий. Да благословит вас бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной. Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! (Протирает глаза). Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! (Вскрикивает, подпрыгивая от радости). Ай, Антон! Ай, Антон! Ай,городничий! Вона, как дело–то пошло!
Urbestro. Dio vin benu! sed mi ne estas kulpa!

Ĥlestakov kaj Marja Antonovna sin kisas, la urbestro ilin rigardas.

Kia diablo! efektive! (Frotas al si la okulojn). Ili sin kisas! Ha, mia Dio, ili sin kisas! Efektiva fianĉo. (Ekkrias, saltante de ĝojo). Aj, Antono! Aj, Antono! Aj, urbestro! Vidu, kiel la afero ekiris!