Явление IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Sceno IV

Ĥlestakov, Osip kaj restoracia servanto.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно? Servanto. La mastro ordonis demandi, kion vi deziras.
Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров? Ĥlestakov. Bonan lagon, mia kara! Nu kiel, ĉu vi estas sana?
Слуга. Слава богу. Servanto. Dank' al Dio.
Хлестаков. Ну, что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет? Ĥlestakov. Nu, kio, kiel estas ĉe vi en la hotelo, ĉu ĉio bone iras?
Слуга. Да, слава богу, все хорошо. Servanto. Jes, dank' al Dio, ĉio iras bone.
Хлестаков. Много проезжающих? Ĥlestakov. Estas multe da traveturantoj?
Слуга. Да, достаточно. Servanto. Jes, sufiĉe.
Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь мне сейчас после обеда нужно кое чем заняться. Ĥlestakov. Aŭdu, mia kara, oni tie ĝis nun ne alportas al mi la tagmanĝon, — mi petas, rapidigu, ke ili iom pli viglu, ĉar vidu, mi tuj post la tagmanĝo devas min okupi per io.
Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему. Servanto. Sed la mastro diris, ke li plu ne donos. Eĉ jes, li hodiaŭ volis iri plendi al la urbestro.
Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак я могу совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю. Ĥlestakov. Nu, kial jam plendi? Juĝu mem, mia kara, kiel do? Mi ja bezonas manĝi. Alie mi povas tute maldikiĝi. Mi tre volas manĝi: mi diras tion ĉi sen ŝerco.
Слуга. Так–с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был. Servanto. Jes. Li diris: «Mi ne donos al li tagmanĝi, ĝis li pagos al mi por la antaŭa». Simple tia estis lia respondo.
Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его. Ĥlestakov. Sed vi prudentigu lin, konvinku lin.
Слуга. Да что ж ему такое говорить? Servanto. Sed kion do diri al li?
Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою… Он, думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости! Ĥlestakov. Vi klarigu al li serioze, ke mi bezonas manĝi. La mono estas alia afero… Li pensas, ke se por li, malklerulo, ne estas malfeliĉo, se li unu tagon ne manĝos, tial ankaŭ por aliaj tio sama. Jen interese!
Слуга. Пожалуй, я скажу. Servanto. Se vi volas, mi diros.