Явление IV

Мишка и Осип.

Sceno IV

Miŝka kaj Osip.

Осип. Куда тут? Osip. Kien mi devas porti?
Мишка. Сюда, дядюшка, сюда. Miŝka. Ĉi tien, onkleto, ĉi tien.
Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела. Osip. Atendu, lasu min antaŭe iom ripozi. Ho ve, malfacila vivo! Kiam la ventro estas malplena, tiam ĉia portaĵo ŝajnas peza.
Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал? Miŝka. Kio, onkleto, diru: ĉu la generalo baldaŭ venos?
Осип. Какой генерал? Osip. Kia generalo?
Мишка. Да барин ваш. Miŝka. Nu, via sinjoro.
Осип. Барин? Да какой он генерал? Osip. La sinjoro? Sed kia generalo li estas?
Мишка. А разве не генерал? Miŝka. Ĉu ne generalo?
Осип. Генерал, да только с другой стороны. Osip. Generalo, sed de la alia flanko.
Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала? Miŝka. Kio do? ĉu ĝi estas pli aŭ malpli ol efektiva generalo?
Осип. Больше. Osip. Pli.
Мишка. Вишь ты, как! то–то у нас сумятицу подняли. Miŝka. Ha, vidu! ne senkaŭze oni faris ĉe ni tian tumulton.
Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь–ка там что–нибудь поесть. Osip. Aŭdu, mia kara: mi vidas, ke vi estas lerta knabo, — pretigu do tie ion por manĝi!
Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят. Miŝka. Por vi, onkleto, ankoraŭ nenio estas preta. Simplan manĝon vi ja ne manĝos, sed jen kiam via sinjoro sidiĝos al la tablo, tiam oni ankaŭ por vi donos tiun saman manĝon.
Осип. Ну, а простова–то что у вас есть? Osip. Nu, kaj de simplaj manĝoj kion vi havas?
Мишка. Щи, каша и пироги. Miŝka. Brasikaĵon, kaĉon kaj kukojn.
Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть? Osip. Donu ilin, la brasikaĵon, kaĉon kaj kukojn! Ne malhelpas, ni ĉion manĝos. Nu, ni portu la valizon! Diru, ĉu tie alia eliro ekzistas?
Мишка. Есть. Miŝka. Ekzistas.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

Ambaŭ portas la valizon en la flankan ĉambron.