Явление IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Sceno IV

La samaj, Korobkin kun la edzino, Lulukov.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! (Подходит к ручке Анны Андреевны). Марья Антоновна! (Подходит к ее ручке). Korobkin. Mi havas la honoron gratuli Antonon Antonoviĉon! Anna Andrejevna! (Kisas la manon de Anna Andrejevna). Marja Antonovna! (Kisas ŝian manon).
Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастием. Edzino de Korobkin. Mi kore vin gratulas, Anna Andrejevna, pro la nova feliĉo.
Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! (Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства). Марья Антоновна! Имею честь поздравить. (Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством). Lulukov. Mi havas la honoron gratuli, Anna Andrejevna! (Kisas ŝian manon kaj poste, turninte sin al la rigardantoj, klakas per la lango kun mieno de braveco). Marja Antonovna! Mi havas la honoron gratuli. (Kisas ŝian manon kaj turnas sin al la rigardantoj kun tia sama braveco).