Явление XI

Те же, Держиморда и Свистунов.

Sceno XI

La samaj, Derĵimorda kaj Svistunov.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто–нибудь с телеги! Где вас черт таскает? Urbestro. Ŝŝ! he, kiel la kurbakruraj ursoj frapas per siaj botoj! Ili paŝas tiel brue, kvazaŭ iu deĵetadus kvardek pundojn de veturigilo! Kie la diablo vin pelas?
Держиморда. Был по приказанию… Derĵimorda. Mi estis laŭ ordono...
Городничий. Чш! (Закрывает ему рот). Эк как каркнула ворона! (Дразнит его). Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. (К Осипу). Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в доме, требуй.

Осип уходит.

А вы — стоять на крыльце, и ни с места! И никого не пускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то… Только увидите, что идет кто–нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! (Показывает ногою). Слышите? Чш… чш… (Уходит на цыпочках вслед за квартальными).
Urbestro. Ŝŝ! (Fermas al li la buŝon). He, kiel la korniko ekkrakis! (Imitas lin). Mi estis laŭ ordono! Kriegas kvazaŭ el bareloj! (Al Osip). Nu, amiko, vi iru, pretigu tie por la sinjoro, kion oni bezonas. Ĉion, kio estas en la domo, postulu.


Osip foriras.

Kaj vi staru sur la perono kaj ne moviĝu de la loko! Kaj neniun flankan personon enlasu en la domon, precipe komercistojn! Se vi eĉ unu el ili enlasos, tiam... Apenaŭ vi ekvidos, ke iras iu kun petoskribo, aŭ se eĉ sen petoskribo, sed similas tian homon, kiu volas prezenti petoskribon kontraŭ mi, — pugnu lin rekte en la kolon! Tiamaniere! Forte! (Montras per la piedo puŝadon). Vi aŭdas? Ŝŝ... ŝŝ... (Foriras per la pintoj de la piedoj post la policanoj).