Явление VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Sceno VIII

Anna Andrejevna kaj Marja Antonovna.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный! Anna Andrejevna. Ha, kiel agrabla!
Марья Антоновна. Ах, какой милашка! Marja Antonovna. Ha, kia ĉarmulo!
Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое… Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал. Anna Andrejevna. Sed kia delikata sintenado! Oni tuj povas vidi, ke li estas ĉefurba peco; la manieroj kaj ĉio estas tiaj... Ha, kiel bone! Mi terure amas tiajn junajn homojn! Mi estis tute ravita. Tamen mi tre plaĉis al li: mi rimarkis — li ĉiam ĵetadis rigardon sur min.
Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел! Marja Antonovna. Ha, panjo, min li rigardadis!
Анна Андреевна. Пожалуйста, со своим вздором подальше! Это здесь вовсе не уместно. Anna Andrejevna. Mi petas vin, iru for kun via absurdaĵo! ĝi tie ĉi estas tute ne ĝustaloka.
Марья Антоновна. Нет, маменька, право! Marja Antonovna. Ne, panjo, kredu al mi.
Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя? Anna Andrejevna. Nu, jen! Dio ŝin gardu, ke ŝi ne restu iam sen disputado! Ŝi ne povas, absolute ne povas! Kiel venus al li en la kapon rigardi vin? Kaj por kio li vin rigardus?
Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня. Marja Antonovna. Kredu al mi, panjo, li ĉiam rigardadis. Kaj kiam li komencis paroli pri literaturo, li min ekrigardis, kaj poste, kiam li rakontis, kiel li ludas kartojn kun la ambasadoroj, li ankaŭ tiam min ekrigardis.
Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой–нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее!» Anna Andrejevna. Nu, povas esti, ke ian unu fojon, kaj eĉ tion nur simple, nur por ne ofendi vin. «Ha, — li diris al si, — mi faros al ŝi la plezuron, mi ankaŭ al ŝi ĵetos unu rigardon!»